punkt obsługi ruchu turystycznego w Drohiczynie

 

       ORŁY Z PODLASIA Spółka z o.o. dnia 15 listopada 2017 roku podpisała umowę na realizację operacji „PORT nad Bugiem – punkt obsługi ruchu turystycznego w Drohiczynie” dofinansowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy obecności Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Stefana Krajewskiego. Operacja dofinansowana jest z „EFRROW – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

       Operacja zakłada stworzenie profesjonalnego punktu kompleksowej obsługi ruchu turystycznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn. PORT będzie prowadził działalność w zakresie usług przewodnickich po Drohiczynie, transportu turystów ekologicznymi pojazdami elektrycznymi wolnobieżnymi tzw. melexami. W ramach działania zostaną opracowane ciekawe trasy turystyczne, które pokażą piękno i bogatą historię i kulturę Drohiczyna i gminy Drohiczyn. Oprócz tego w PORCIE będzie można wypożyczyć m.in. kajaki, rowery wodne, rowery i plenerowe gry zespołowe. Każda osoba, która odwiedzi PORT będzie mogła także wziąć ze sobą mapę turystyczną po Drohiczynie. Celem ogólnym operacji jest rozwój spółki poprzez zakup sprzętu do obsługi ruchu turystycznego oraz zwiększenie zatrudnienia. W wyniku realizacji operacji zostanie zwiększony ruch turystyczny na terenie Drohiczyna i gminy Drohiczyn, co za tym idzie także wyższe przychody z usług turystycznych.

    1      2     3a     4a

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Orły z Podlasia spółka z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na:

- dostarczenie audio przewodników z usługą nagrania 3 wersji językowych, usługa nagrania treści do audio przewodników, usługa opracowania trasy turystycznej po Drohiczynie, usługi opracowania i druku mapy turystycznej Drohiczyn i okolice (ROZSTRZYGNIĘCIE – KINGS sp. z o.o., ul. Macedońska 16. 02-761 Warszawa, MOVITECH Ł. Marzec, R.Pityński sp.j., ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków)

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

- dostarczenie 12 kajaków i 4 rowerów wodnych (ROZSTRZYGNIĘCIE – KANOKAJAKI SPÓŁKA JAWNA, Bystrzejowice Pierwsze 94, 21-050 Piask)

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

- dostarczenie czterech pojazdów ekologicznych wolnobieżnych o napędzie elektrycznym (ROZSTRZYGNIĘCIE – INTENTIO Tomasz Łabno, ul. Kunickiego 39 lok. 10, 54-616 Warszawa)

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

- dostarczenie Plenerowych gier grupowych (ROZSTRZYGNIĘCIE – CYBERNETICA Przemysław Trela, ul. Sienkiewicza 8A, 50-335 Wrocław)

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

- Roboty budowlane polegające na Przebudowie i Remoncie Budynku Gospodarczego oraz zagospodarowanie terenu znajdującego się przy ul. Farna 8; 17 – 312 Drohiczyn

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 6 A

ZAŁĄCZNIK NR 6 B

ZAŁĄCZNIK NR 6 C

ZAŁĄCZNIK NR 6 D

ZAŁĄCZNIK NR 6 E

ZAŁĄCZNIK NR 6 F

ZAŁĄCZNIK NR 6 G

ZAŁĄCZNIK NR 6 H

ZAŁĄCZNIK NR 6 I

ZAŁĄCZNIK NR 6 J

ZAŁĄCZNIK NR 6 K

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAPYTANIE OFERTOWE